Reklamacja

 

CZAS NA REKLAMACJĘ Z TYTUŁU RĘKOJMI: 2 lata

Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

 

ADRES DO REKLAMACJI:

Tomasz Sobol ST PROJECT

u. Fatimska 20/43

31-831 Kraków

Polska

Dodatkowe informacje

INFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SKORZYSTANIU Z REKLAMACJI 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne. 

Macie Państwo po wykryciu wady prawo: 

1. Złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; 

2. Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna; 

3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad; 

4. Żądać usunięcia wady.

 

W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia lub żądania. 

Czytaj więcej o zwrotach i reklamacjach w sklepie ZdobywcyOkazji.pl.