Producenci

Najczęściej kupowane

Ważne Informacje

Nowe produkty

Formularz odstąpienia od umowy

Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z poniższego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy:                                                                         

                                                     

  ......................, dn. ......................

 ................................................

................................................ 

 ................................................

 imię, nazwisko i adres konsumenta

 ...........................................

 ..........................................

 ..........................................

 nazwa i adres przedsiębiorstwa 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY

 Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ..................... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi …………………………………………….................................................................................................................................................................................... 

 

 

..............................

podpis konsumenta

 

Kliknij tutaj aby pobrać formularz odstąpienia od umowy